جدول زمانبندی کارگاههای توانمندسازی والدین 1391
(خارج از محل کانون)


 14 و 29 شهریور و 4 مهر ماه
(سه شنبه صبح)

راهنماها :خانم داعی پور و خانم پازوکی
فرهنگسرای اشراقبرای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کارگاهها به بخش ثبت نام سایت مراجعه و یا با شماره تلفن های
88494163-5 و یا ایمیل info@dialogueproject.ir  تماس بگیرید.