اخبار:  

برگزاری کارگاه بازآفرینی مهارت های گفت و گو در آبان 

کارگاه بازآفرینی مهارت های گفت و گو در روزهای سیزده، چهارده، بیست و بیست و یک آبان برگزار می شود.


 
   

بخش دوم کارگاه پرورش راهنما تهران 1395 برگزار شد.


 
 
   

محسن رنانی: مفهوم و ضرورت گفت و گو باید به عنوان یک مساله به جامعه منتقل شود

 
اعضای هیات مدیره ی کانون گفت و گو در جلسه ایی با حضور دکتر محسن رنانی استاد دانشگاه اصفهان به بررسی گردهمایی 95 پرداختند