سایت کانون گفت‌وگو با طراحی جدید و نشانی جدید کار خود را از سوم اسفندماه آغاز کرد. 

 رسول رسولی‌پور می‌گوید: اساسا گفت‌وگو و دیالوگ یک اصطلاح مدرن و نو است و در جوامع مدرن هم بیشتر دیده می‌شود.

داوری اردکانی گفت: شرق دور از همان ابتدا درصدد برآمد که فلسفه اروپایی را بفهمد و رفع سوءتفاهم کند. باید دید آیا امکان نوعی دیالوگ یا هم سخنی هست یا نیست؟

حمید پورآذری گفت: «متأسفانه ما در هنر فقر گفت‌وگو داریم و می‌توانم به جرأت بگویم که در تئاتر این فقر بسیار وجود دارد.»