کانون گفت‌وگو، سازمان مردم نهادی است که برای توسعه و اشاعه فرهنگ گفت‌وگو ایجاد شده است. کانون گفت‌وگو عضو مؤسسه امام موسی صدر است که با الهام از اندیشه‌های امام موسی صدر در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد.

خط مشی کانون گفت‌وگو:

 • شناخت نارسایی‌های گفت‌وگو
 • مطالعه و تحقیق در مورد تجارب مرتبط 
 • شناخت سرمایه‌های اجتماعی و نهادهای مشابه 
 • بهره‌گیری از تجارب و دانش صاحب‌نظران در این راه 
 • ایجاد امکان یادگیری گفت‌وگو برای توسعه فرهنگ گفت‌وگو و تربیت افراد
 • کمک به تفاهم در عرصه‌های مختلف اجتماع


برنامه‌های کانون گفت‌وگو:

 • گردآوری و نشر مطالب مربوط به گفت‌وگو
 • انجام فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی در مورد گفت‌وگو و تفاهم 
 • فراهم کردن زمینه همکاری اعضا در روند کارها و برنامه‌ریزی ها 
 • برگزاری کارگاه‌های یادگیری گفت‌وگو و پرورش راهنمای گفت‌وگو
 • برگزاری گفت‌وگوهای گروهی 
 • برگزاری همایش‌های گفت‌وگو
 • برگزاری درس گفتارها
 • همکاری با مؤسسات مشابه داخلی و خارجی

 
طرح بازآفرينی مهارت‌های گفت‌وگو

کانون گفت‌وگو به دنبال آن است تا طرح بازآفرينی مهارت‌های گفت‌وگو «گفتن و شنيدن» را از طرق زیر اجرایی کند:

 • توجه دادن به گفت‌وگو در جایگاه یک مسئله و دغدغه
 • پرورش مهارت‌های گفت‌وگو
 • ایجاد ارتباط حضوری و مجازی بین علاقه‌مندان به گفت‌وگوی واقعی
 • جمع‌آوری و انتقال تجربیات ملی، منطقه‌ای و جهانی در این زمینه

 
این طرح در  چهار بخش تنظیم شده است:

 1. کارگاه بازآفرینی مهارت‌های گفت‌وگو
 2. پایگاه اینترنتی گفت‌وگو 
 3. ایستگاه گفت‌وگو: مرکز اسناد و مدارک و تجربیات در زمینه گفت‌وگو
 4. باشگاه گفت‌وگو: امکان و فضایی برای همیاری علاقه‌مندان