مؤسسه امام موسی صدر با الهام از انديشه و عملکرد آن بزرگوار و در پی پژوهش و بررسی معضلات اجتماعی ايران و همچنين رايزنی با افراد مختلف صاحب‌نظر، اعتلا و اشاعه فرهنگ گفت و گو را با هدف توسعه تفاهم اجتماعی از اهداف اوليه خود قرار داد و به دنبال آن طرح بازآفرينی مهارت‌های گفت و گو «گفتن و شنيدن» را تدوين و اجرای آن را آغاز کرده است.
مهم ترین هدف این طرح فراهم آوردن بستر مناسب برای گفت وگوی درست مؤثر، واقعی ومفيد در جامعه از طريق:


  • توجه دادن به گفت و گو به عنوان یک مساله و دغدغه؛
  • پرورش مهارت گفت و گو؛
  • ایجاد ارتباط حضوری و مجازی بین علاقمندان به گفت و گوی واقعی؛
  • جمع آوری و انتقال تجربیات ملی، منطقه ای و جهانی در این زمینه.

 این طرح در  چهار بخش تنظیم شده است:

  1-    کارگاه بازآفرینی مهارت های گفت وگو
  2-    پایگاه اینترنتی گفت و گو

  3-    ایستگاه گفت و گو، مرکز اسناد و مدارک و تجربیات در زمینه گفت و گو

  4-   باشگاه گفت و گو: امکان و فضایی برای همیاری علاقمندان
             

 
انجمن موسسات امام موسی صدر

انجمن مؤسسات امام موسی صدر در تهران با همفکری موسسات امام صدر در لبنان در سال 1382 تحت مجوز شماره 15839 تأسيس شد.

«مؤسسات الامام الصدر» مؤسسه ای غير انتفاعی وغيردولتی است که در دهه شصت ميلادی/ دهه چهل هجری، به همت امام موسی صدر رهبر شيعيان لبنان تأسيس شد ونخستين فعاليت های خود را در جنوب لبنان آغاز کرد. اين تشکيلات تلاشهای خود را بر دستيابی محرومين به حقوق اجتماعی، بهداشتی و آموزشی خود متمرکز کرده و نيز تلاشهای موفقيت آميزی برای تشويق وتقويت ارتباط وتعامل و همزيستی ميان گروه ها، اديان و طوايف متعدد در لبنان داشته است. برخورد نزديک با جامعه، اين امکان را در اختيار مؤسسه قرار داده تا بتواند توانايی های خود را در زمينة يادگيری، توسعه و تجزيه و تحليل شرايط اجتماعی- اقتصادی جامعه لبنان، ارتقا دهد. همچنين توسعه ارتباطات ملی، منطقه ای و بين المللی مؤسسه، امر تبادل تجربيات وکارشناسان با ساير سازمان ها را هموار ساخته است و بدين سبب اخيراً به عضويت در کميته مشورتی اقتصادی اجتماعی سازمان ملل (ecosoc) در آمده است.

 از آنجا که در روند جهانی شدن با کم رنگ شدن نقش دولت ها در جوامع، و اهميت يافتن نقش مردم از جمله ngo در اداره امور جامعه و شرکت در تصميم گيری های سرنوشت ساز، ضرورت بازآفريني و پرورش مهارت های گفت و گو و ایجاد فضای مناسب و ارتباط موثر میان اعضای جامعه بیش از پیش آشکار شده است؛ برای ایجاد تفاهم بیشتر و همفکری بین تشکل ها، گفتگوی واقعی و موثر راهکار اساسی است.

 
کارگاه های گفت و گو

برگزاری کارگاه های گفت و گو قدم اول در اجرای طرح بازآفرینی مهارت های گفتگوست. در اینجا توضیحاتی درباره کارگاه های گفت و گو ارائه می کنیم.

 آماده سازی بستر گفت و گو و پايدار کردن آن در فرهنگ عمومی، تنها با بحث های نظری و استدلال های علمی، يا توصيه و اندرز تحقق نمی يابد، بلکه با تمرين گفت و گوی درست و استمرار در رعايت آيين و لوازم و شرايط آن در کنار شناخت مفهوم گفت و گو ميسر خواهد شد. تمرين گفت و گو در قالب کارگاه های گفت و گو بنا به تقاضای نهادهايی مثل آموزش و پرورش، مدارس، شهرداری، فرهنگسراها، سازمانهای دولتی، احزاب و يا داوطلبان غير دولتی و غير تشکيلاتی برگزار می شود.