خوب گوش دادن به سخن کسی به معنای احترام گذاشتن و به رسمیت شناختن اوست. کتاب با هم اندیشیدن راز گفت و گو
 
تاريخ : دوازدهم آبان 1395 ساعت 13:14   کد : 20217