چرایی رویکرد به گفتگو یادگیری کارگاهی گفتگو
مؤسسه از بدو تأسيس در ايران با الهام از راه و روش امام موسی صدر در لبنان در صدد خدمت به توسعه فرهنگی و معرفی ارزشهای دينی و بهبود بخشيدن به وضع اجتماعی جامعه ايران بوده است.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان