اگر دانشمندان بتوانند وارد جریان دیالوگ شوند، انقلاب عظیمی در علم بوجود خواهد آمد، و این انقلاب در جوهره و ماهیت علم خواهد بود. کتاب درباره دیالوگ، دیوید بوهم
 
 
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان