خوب گوش دادن به سخن کسی به معنای احترام گذاشتن و به رسمیت شناختن اوست. کتاب با هم اندیشیدن راز گفت و گو
 
 
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان