خوب گوش دادن یعنی توجه به واژه ها و به سکوت بین واژه ها
 
 
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان