گوش دادن که ما آن را ساده فرض می کنیم، در واقع کاری دشوار است و ما به ندرت خود را برای آن آماده می کنیم. ویلیام اسحق
 
 
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان