جان گفت و گو، خوب گوش دادن است. ویلیام اسحق
 
 
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان