باب ۱۲ کتاب «عیون الاخبار الرضا» اثر شیخ صدوق شامل گفت‌وگو و مناظره‌های علمی امام هشتم است و آداب گفت‌وگوی علمی را به ما می‌آموزد.

 به باور بوبر هستی صرف، گناه و باطل است و انسانی که با دیگری ارتباط برقرار نکند، شخص گناهکاری است.

گفت‌وگوهای فلسفی میان هانری کربن و علامه طباطبایی که از نیمه دوم دهه ۳۰ در خانه احمد ذوالمجد طباطبایی در تهران انجام می‌شد، از جمله عالی‌ترین نمونه‌های گفت‌وگو در ایران معاصر است.

نهمین جلسه از درس‌گفتارهای کانون گفت‌وگو به بحث درباره انسان‌شناسی مارتین بوبر گذشت.