مهارت نهم: همیشه جوینده باشیم.

خدایا، توانایی عشق به دیگری را در وجودم باورساز، تا انسان ها را خالصانه دوست بدارم، و بهترین لحظات زندگی ام لحظاتی باشد که بدون هیچ نوع چشم داشتی، خدمتی به هم نوع ام می کنم.

 

در هنگام گفتگو طرح یک سوال ساده و صادقانه بسیار تاثیر خوبی برطرف مقابل دارد و علاقه ی شنونده نسبت به موضوعی که طرف مقابل مطرح کرده است نشان می دهد و تفاهم بهتری حاصل می شود.

 

«جویایی یا جویندگی» یکی از مهارت های گفتگو ست که عمل به آن نیاز به دقت و توجه زیادی دارد چون ممکن است توهم دخالت در کار را برای مخاطب ایجاد کند. هم چنین باید توجه داشت که خودمان هم به بهانه ی جویندگی به دنبال سردرآوردن از گوشه های امن و حیات خلوت ذهن دیگران نباشیم.
 
جویایی یا جویندگی را می توان به معنای جویا شدن از احوالات دیگری دانست.
 
قصد جویایی، فهمیدن است جهت بهبود روابط و نه کنجکاوی و پیدا کردن نکاتی برای کوبیدن طرف مقابل. قصد جویایی، تلاش برای یافتن مشترکات است. مشترکاتی که زمینه ی ارتباط و هم فکری انسان هایی رافراهم می کند که با هم در راه هدفی و یا انجام کاری تلاش میکنند.
علاوه بر این ، جویایی مثل یادگیرنده بودن است چون با آگاهی یافتن از این که برداشت انسان از واقعیات و یا از دیگران تنها بخشی از حقیقت آن است، لازم است در جهت تکمیل برداشت خود ، جویا شویم و تلاش کنیم با جنبه های دیگری از واقعیت و یا با خصوصیات دیگری از افراد آشنا شویم.
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان