مهارت هفتم: فرضیات خود را به تعلیق در آوریم.

وقتی که به صحبت های کسی که نظر دیگری غیر از نظر ما دارد گوش می دهیم، یا فوراً آن را رد می کنیم و یا بدون بررسی آن را می پذیریم.
اما بهتر است ابتدا نظر خود را به تعلیق درآوریم و به مطلب طرف مقابل فکر کنیم و همچنین نظر خود را بررسی کرده و جانبداری سازنده کنیم.

 
هر کس دارای تصورات و فرضیه های خاصی نسبت به زندگی و محیط پیرامون خویش است. وجود این تصورات و فرضیه ها امری ضروری و لازم است. زیرا امکان فعالیت انسان را در محیط فراهم می سازد و تنظیم کننده ی اعمال و رفتار انسان نسبت به دیگران است. اما گاه ، تصورات و فرضیه های انسان، لباسی از تفسیرهای ذهنی بر تن واقعیت های جهان خارج می پوشاند، در آن صورت است که مشکل آفرین می شود. آرای مختلف فردی ، تفسیرها و فرضیه های ذهنی در صورت عدم آگاهی نسبت به آن ها ، مواد منفجره ی سوتفاهمات و مشاجرات بی پایان خواهند شد.
 
 اولین قدم در این راه درک و شناخت فرضیات خود است. وقتی آن ها را شناختیم، می توانیم آن ها را تغییر دهیم و با خود بگوییم:
 
 من تا کنون این چنین فکر می کردم، اما ممکن است اشتباه کرده باشم، اینک آماده هستم، افکارم را ارزیابی کنم و ببینم باز هم آن ها را تایید می کنم یا نه.
 
در زندگی روزمره کمتر متوجه می شویم که عینک خاصی را به چشم زده ایم که ادراک و برداشت های ما را، با قاطعیت شکل می دهد و آن ها را محدود می کند، زیرا این نوع برداشت در طول زندگی و از دوران کودکی در ما نفوذ کرده و ارزیابی های سریع، برخوردهای سریع و جهت گیری های فوری در زندگی ، احساس امنیت به وجود آورده است تنها در صورتی که بفهمیم به چه میزانی وابسته به آن ها هستیم قادر خواهیم بود در آن ها تجدید نظر کنیم و تله های فکری را کنار بگذاریم.
 
«این بهتر است یا آن ؟ کدام یک بزرگتر است؟ کدام زیباتر است؟ چه چیز خطرناک تر است؟ چه کسی سریع تر یا کندتر است؟ تاثیر من چگونه است؟» بدین ترتیب با ردیفی از ارزیابی های روزانه به سر می بریم. آگاهانه یا ناآگاهانه درباره ی داده های بی شماری تصمیم می گیریم، انتخاب می کنیم، واقعیت را آن طور که مناسب می دانیم، می سازیم و متوجه نمی شویم که این ها ساختارهای خودمان است. تصمیمات و اعمالمان به وسیله ی ارزیابی ها و تصورهای خاص ما از جهان که برروی واقعیات عینی پرده افکنده اند تعیین و اجرا می شوند.
 
 این مهارت حتی موجب می شود ما نسبت به خود قضاوت واقعی تری داشته باشیم و شان انسانی و هویت خود را به عنوان یک انسان متکامل و بالنده از ذهنیات و نظرات خود متمایز بدانیم.

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان