دیالوگ حقیقی به دنبال ارتباط با دیگری است/ در دیالوگ بر خلاف مونولوگ جریان وجود دارد

چهارمین جلسه از سلسله درس گفتارهای کانون گفت و گو با موضوع دیدگاه های مارتین بوبر در کتاب Between Man & Man   برگزار شد.

دکتر رسول رسولی پور، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در جلسه چهارم درس گفتار که شانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۶ برگزار شد، بخش‌هایی از فصل دوم کتاب بوبر با عنوان Limitation را بررسی کرد.

در این جلسه متناسب با مباحث مطرح شده کتاب‌های اسرار الایاتِ صدرالمتالهین و کسوف خداوند مارتین بوبر برای مطالعه به حضار پیشنهاد شد. در بررسی حدود و مرزهای دیالوگ در این بخش از کتاب نکات زیر مطرح شد:

* The Realms، گونه‌های دیالوگ:
1. دیالوگ حقیقی: مشروط به سخن گفتن نیست اما هر مشارکت کننده با واقعیت موجود دیگران مواجه می‌شود و اراده برای برقراری ارتباط زنده دارد.
2. دیالوگ حرفه‌ای: بر اساس رفع نیاز صورت می‌گیرد.
3. دیالوگ مونولوگی: در جمعی که با هم حرف می‌زنند، هر کسی حرف خودش را می‌زند و دیالوگی در کار نیست.

* دیالوگ به معنی گفت‌وگو نیست بلکه ارتباط و زیست با دیگری است.

* در مونولوگ، صداقت نیست، ارتباط سازنده نیست و صحبت همراه با ابهام است.

* دیالوگ‌های تقلبی:
1. مجادله/مناظره (debate): هدف ساکت کردن طرف مقابل است و صرفا برای رد نظر مقابل حرفی زده می‌شود.
2. محاوره/هم‌سخنی (conversation): نیاز به تبادل چیزی هست و یادگیری و تاثیرداشتن و ورود به ارتباط با دیگری مطرح نیست.
3. گپ‌وگفت دوستانه (friendly chat): هر فردی خودش را مطلق مطرح می‌کند.
4. گفت‌وگوی عاشقانه (lover's talk) هر دو طرف به یک نسبت می خواهند از صفای جان بهره ببرند.

* بوبر می‌گوید این دیالوگ‌های تقلبی، اشباح بی‌چهره‌ عالم امواتی برای دیالوگ هستند.

* در دیالوگ حقیقی به دنبال ارتباط با افراد هستیم و با افراد سروکار نداریم، بلکه ارتباط مهم است.

* دیالوگ صرفا برای تغییر احساس و موقعیت نیست، بلکه در سرنوشت فرد هم باید موثر باشد و در او تغییر و تحول ایجاد کند.

* در دیالوگ جریان و حرکت هست اما در مونولوگ سکون و توقف وجود دارد.

* در دیالوگ؛ تحول، تغییر، تردید و تشکیک هست اما در مونولوگ اتفاقی نمی‌افتد.

* در دیالوگ تعامل وجودی هست نه حرف معرفت‌شناسانه.

* The basic movements: ورود به ساحت دیالوگ، مقدمات و حرکات اولیه‌ای نیاز دارد. در دیالوگ بدون پیش‌فکر و بدون عادت با تمامیت طرف مقابل روبرو هستیم.

* در دیالوگ روی کردن به سوی دیگری turning towards و در مونولوگ رویگرداندن از دیگریturning away وجود دارد.

* بوبر در بخش Of thinking می‌گوید، هنر بسیار دیالوگ محور است. هنرمند برای خودش کار نمی‌کند بلکه نوعی ارتباط ایجاد کرده و دیگران را فرامی‌خواند و ایجاد تعامل می‌کند.
 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان