پنجمین گردهمایی سالانه کانون گفت و گو برگزار شد

 پنجمین گردهمایی سالانه کانون گفت و گو با عنوان «گفت و گو و دیگری» 5 اسفند 1395 برگزار شد. 

گزارش گردهمایی را در
اینجا بخوانید.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان