حضور حسین طاهری، تهیه کننده ی مجموعه ی تاریخی مستند ایران در کانون گفت و گو- اردیبهشت 95
 
 
"تهیه کننده مجموعه تاریخی مستند ایران در کانون گفتگو"
روز شنبه چهارم اردیبهشت 95، آقای حسین طاهری مدیر سابق شبکه جام جم و تهیه کننده مجموعه تلویزیونی مستند ایران، بنا به دعوت کانون در جلسه  گروه رسانه حضور یافت.
 
وی سال های پر تلاش و موفقی در زمینه رسانه و تهیه فیلم از سال 67 تا کنون در کارنامه خود دارد.
 
آقای طاهری موفقیت دیگر برنامه های گروه رسانه را در گرو داشتن برنامه راهبردی بلند مدت می داند.
 
در پایان این نشست ایشان این امید را به گروه دادند که در تهیه دو مستند از فعالیت کانون گفتگو، گروه های رسانه و تدوین محتوا را همراهی کنند.
 
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان