محسن رنانی: مفهوم و ضرورت گفت و گو باید به عنوان یک مساله به جامعه منتقل شود
 به گزارش روابط عمومی کانون گفت و گو در این جلسه که 14 مهرماه برگزار شد، اعضای هیات مدیره ی کانون به بیان لزوم و تاریخچه ی برگزاری گردهمایی های کانون گفت و گو پرداختند و در ادامه دکتر رنانی به بیان دیدگاه ها ی خود در این باره پرداخت.

دکتر رنانی ضمن ارائه ی پیشنهاداتی برای مکان و نحوه ی اجرای گردهمایی، گفت: «قبل از ایجاد مهارت گفت و گو باید مساله ایجاد کرد. به این معنی که باید مفهوم و ضرورت گفت و گو به عنوان یک مساله در جامعه مطرح بشود و گسترش پیدا کند. ضرورت گفت و گو باید به جامعه انتقال داده شود. برای این انتقال ابتدا باید گروه های مرجع توجیه باشند و بعد گفت و گو به عموم مردم منتقل شود. بنابراین به عنوان نخستین گام باید گفت و گو را به گروه های مرجع برد و این گروه ها را حساس کرد. پرورش مربی و مهارت سازی گام های بعدی هستند. اینکه ما نشان دهیم که جامعه ی ما چه میزان فاقد گفت و گو است، این مساله است. برای این منظور کانون گفت و گو می تواند یک سلسله نشست های هم اندیشی با عنوان "آسیب شناسی گفت و گو در ایران" و با موضوعات خاص در صنوف مرجع برگزار کند و می توان از اقتصاددانان شروع کرد.»

در ادامه دکتر رنانی ضمن تاکید بر لزوم برخورداری این نشست ها از پوشش خبری مناسب، زمان هایی را برای برگزاری نشست اول پیشنهاد داد.

او در ادامه ضمن تاکید بر لزوم حمایت های پژوهشی کانون از تحقیقات گفت و گویی افزود: «بهتر است کانون لیستی از مسائل و موضوعات گفت و گویی برای تحقیق دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزشی تهیه کند و آمادگی خود را برای حمایت های فکری و پژوهشی از این طرح ها اعلام کرده و اقدام نماید.»

استاد دانشگاه اصفهان در ادامه بر لزوم کار کردن کانون در زمینه ی فلسفه ی کودک تاکید کرد.
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان