حضور گروه آسمان در کانون گفتگو- مهر 94
 
 نشست ششم راهنماهای کانون گفتگو در سال 94 برگزار شد.

پنج شنبه 94/7/9 نشست ماهانه راهنماهای گفت و گو، با حضور سرکار خانم صدرعاملی و ده تن دیگر از راهنماهای کانون تشکیل شد. 
در این نشست که از ساعت 9 تا 13 برنامه ریزی شده بود خانم ها پورمیری و فربهی تمرین های :
«چهار جنبۀ سخن» و «خاک، آب، باد، آتش» را اجرا کردند.

گروه آسمان به مدیریت آقای دکتر اسماعیل زاده میهمان این ماه کانون بودند که با برنامه و تدارک گروه علمی در این جلسه مشارکت کردند.
گروه آسمان که از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف هستند، با اجرای یک فعالیت گروهی تماشایی، که در زمینه سیستم و نقش تعیین کنندۀ هر عضو، طراحی شده بود، خود را به راهنماهای کانون معرفی کردند.

در حاشیه این نشست، آقای دکتر اسماعیل زاده آمادگی خود را برای همکاری با کانون گفتگو به ویژه در زمینۀ مورد علاقه هر دو طرف«مدل توسعه» اعلام کردند.
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان