سخنرانی آقای دکتر محمود سریع‌القلم- بخش دوم، تیر 87

سخنرانی آقای دکتر محمود سریع‌القلم

استاد دانشگاه شهید بهشتی    

31 تیرماه 1387

شهر کتاب
شمارۀ دوم 

متن کامل سخنرانی                      

 


آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان