سخنرانی آقای دکتر محمود سریع‌القلم - شماره اول، خرداد 87

سخنرانی آقای دکتر محمود سریع‌القلم

استاد دانشگاه شهید بهشتی    

 26خرداد ماه 1387

شهر کتاب
شمارۀ اول  

متن کامل سخنرانی                      

 


آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان