رسول رسولی‌پور می‌گوید: اساسا گفت‌وگو و دیالوگ یک اصطلاح مدرن و نو است و در جوامع مدرن هم بیشتر دیده می‌شود.

داوری اردکانی گفت: شرق دور از همان ابتدا درصدد برآمد که فلسفه اروپایی را بفهمد و رفع سوءتفاهم کند. باید دید آیا امکان نوعی دیالوگ یا هم سخنی هست یا نیست؟

حمید پورآذری گفت: «متأسفانه ما در هنر فقر گفت‌وگو داریم و می‌توانم به جرأت بگویم که در تئاتر این فقر بسیار وجود دارد.»

کانون گفت‌وگو سومین کارگاه بازآفرینی مهارت‌های گفت‌وگوی امسال را در دی ماه برگزار می‌کند.