جلسۀ «اهمیت آشنایی با مهارت های گفت وگو در توانمند سازی والدین» از سوی کانون گفت وگو، در دبیرستان طالب آملی شهرستان آمل برگزار شد.

 کانون گفت و گو در سی امین نمایشگاه بین المللی کناب تهران حضور یافت

کارگاه بازآفرینی مهارت های گفت و گو در روزهای چهاردهم، پانزدهم، بیست و یک و بیست و دوم اردیبهشت برگزار شد.

 برنامه ی کارگاه های کانون گفت و گو در سال 1396 اعلام شد