دومین جلسه از سلسله درس گفتارهای کانون گفت و گو با عنوان دیدگاه های مارتین بوبر در کتاب Between Man & Man برگزار شد.

 اولین جلسه از سلسله درس گفتارهای کانون گفت وگوی موسسه امام موسی صدر به مناسبت روز ملی گفت‌وگو برگزار شد. 


 فاطمه صدرعاملی گفت: هيچ‌گاه نبايد از گفت‌وگو به اين بهانه كه طرف مقابل با ما فرق دارد قطع اميد كرد. بلكه بايد رفته رفته و به مرور با ايجاد شرايط  با افراد به گفت‌وگو پرداخت.

احمد حلت، مدیر مسئول مجلۀ موفقیت در سرمقالۀ شمارۀ 250 مجله به موضوع مهارت گفت و گو پرداخته است.