اولین گام هایی که امام موسی صدر برای تحقق گفت و گو در لبنان برداشت

 پنجمین گردهمایی سالانه ی کانون گفت و گو با عنوان «گفت و گو و دیگری» پنجم اسفند برگزار می شود

 کارگاه بازآفرینی مهارت های گفت و گو در روزهای چهاردهم، پانزدهم، بیست و یک و بیست و دوم بهمن برگزار شد

 گفت و گو برای همه، نوشته ی ابوالحسن قندهاری