بوبر در فصل دوم از کتاب Between Man & Man به نقد دیدگاه‌هایی که «دیگری» را به رسمیت نمی‌شناسند پرداخته و مشکلات این دیدگاه‌ها را بازگو می‌کند.


یادداشت فاطمه صدرعاملی، عضو هیئت مدیره کانون گفت‌وگو به مناسبت روز بزرگداشت حافظ

 


مهدی مهریزی درباره کتاب «سفر شهادت» گفت: امام صدر در این کتاب به بُعد انسانی عاشورا بیشتر توجه کرده و بر همین اساس نیز ایشان در قیام حسینی اصالت را به گفت‌وگو و صلح می‌دهد نه به جنگ.

یادداشت فاطمه صدرعاملی، عضو هیئت مدیره کانون گفت‌وگو به مناسبت روز جهانی کودک